Nedan finns två kartor, först en översiktskarta som visar var i det vackra Småland vi finns. Sedan kommer ytterligare en karta som visar vägen när man kommer från 23:an respektive 125:an.

Från väg 23 svänger man av vid skylten mot Triabo stn 1 och från väg 125 svänger man av vid skylten mot Triabo 7. Följ sedan loppis-skyltningen.